Leverings betingelser

Leveringsbetingelser fra Royal-Group as

Garanti:
Kjøper gis 1 års Garanti mot material-produksjonsfeil, forutsatt at kjøper har brukt
utstyret i henhold til brukeranvisninger og/eller instruksjoner.
Inntil 15 dager etter fakturadato dekkes medgått arbeidstid for bytte av Garantidel.
Reisekostnader dekkes ikke.
Etter 15 dager dekkes KUN medgått reservedel, ikke reisekostnader diett og
arbeid.
Kjøper forplikter seg til straks skriftlig å varsle selger når feilen oppdages eller
BURDE VÆRT OPPDAGET. Fristen regnes fra fakturadato.
Kreves Garanti må reklamasjonsraport utfylles.
Garantien dekker delekostnader. Defekte deler retuneres til Royal Group as
adresse under. NB! skriv varens modell og serienummer, samt kjøpsdato.
Retur av varer:
All retur skal være avtalt før retur finner sted. Returskjema må fylles ut og sendes
på mail: [email protected] – kopi av returskjema må også følge varen.
Utover dette gjelder alminnelige salgs og leveringsbetingelser for
storkjøkkenleverandører i Norge.
Priser:
Alle priser er oppgitt eklusiv mva. frakt og miljøavgift.
Montering skjer for kjøpers regning hvis intet annet er avtalt.
Prisene er veiledende og det tas forbehold om endrende valutaer og avgifter.
Det tas også forbehold om eventuelle feil, tekniske endringer eller prisjusteringer
fra fabrikk.
Ved kjøp har leverandøren salgspant, inntil kjøpesummen med eventuelle renter
og omkostninger er betalt i henhold til lov av 8 februar 1980 om pant.
Ordrebestilling:
Ved lagerførte varer kan det gis kreditt inntil 14 dager ved godkjent kredittsjekk.
Ved bestilte varer må kunden betale hele beløpet i forskudd eller i noen tilfeller
betale 50% i forskudd, og 50% ved levering.

Bestilling:
Bestillinger kan gjøres via web siden eller direkte på mail.
[email protected] eller royalgroup.no
www.royalgroup.no
Besøks adresse:
Royal-Group as
Ægirsvei 3 * 4632 Kristiansand S
[email protected]
Telefon: 95 17 54 25

Cart
Your cart is currently empty.