Munnbind Type 2 – Kirugisk 50stk

kr488.00

3-lags maske som er foldet tre ganger og utstyrt med ørestrikker og neseklemme for å sikre god passform. Masken
brukes som beskyttelse av omgivelser mot smitte, f.eks. i forbindelse med operasjoner der det ikke er risiko for sprut
av blod. Den kan også brukes av smittefarlige pasienter for å beskytte omgivelsene i forbindelse med sykdommer som
f.eks. influensa A (H1N1) og corona (covid-19).
Masken er lateksfri, type II-godkjent og sertifisert i henhold til EN 14683:2005 (BFE. mindre enn 99 %).

Beskrivelse

3-lags maske som er foldet tre ganger og utstyrt med ørestrikker og neseklemme for å sikre god passform. Masken
brukes som beskyttelse av omgivelser mot smitte, f.eks. i forbindelse med operasjoner der det ikke er risiko for sprut
av blod. Den kan også brukes av smittefarlige pasienter for å beskytte omgivelsene i forbindelse med sykdommer som
f.eks. influensa A (H1N1) og corona (covid-19).

Når man bruker munnbind, er følgende forhold viktig:
• Bruk av munnbind erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde
seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1-2 meter.
• For at munnbindet skal ha optimal effekt må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og
hake).
• Husk å ta munnbindet på med rene hender. Håndvask eller alkoholbasert desinfisering før
påsetting.
• Munnbind har begrenset effekt og levetid og må byttes med jevne mellomrom (når det er fuktig).
• Munnbind er ubehagelig å ha på, og som regel vil ufaglærte personer som har munnbind på, hyppig
berøre munnbindet og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbind som har vært
brukt. Unngå å berøre munnbindets forside og deretter øynene eller ansikt.
• Kast brukt munnbind i vanlig husholdningsavfall og vær nøye med håndvask etter du har tatt av
munnbindet.
Kilder: Folkehelseinstituttet
3-lags

Du liker kanskje også…